Nye ord

  • Regelschmerz: menstruationssmerter (ikke en anti-bureaukratisk forsvarsmekanisme).
  • Berlusconino: (lidt for) smart forretningsmand som gør lyssky forretninger. Direkte oversat: lille Berlusconi.

Fængselsdefinition

Et fængsel er defineret ved at, afskærme den indsatte fra social kontakt (og det resterende samfund). Med andre ord, præcis hvad de omfattende coronaregler har påført borgerne. Fængsel = begrænset socialisering = cornoa. Det er jo af samme grund det hedder “resocialisering” når den indsatte igen skal ud i samfundet.

Bemærkning vedrørende uddannelsesmodeller i fjernøsten og vesten

For at omskrive1, så findes der grundlæggende 2 uddannelsesmodeller. Den ene er den klassiske, som kan være den konfusianske eller humanistiske (tænk dannelse i nyere tid), alt afhængig af region. Dens mål er at bibringe individet visdom og dydighed. I tidligere tider var denne uddannelsesmodel udbredt. Her lærte de udvalgte moralens tekster (religion) og filosofi. Det skulle gøre dem vise og gøre dem til dygtige embedsmænd.

Dette står i skarp kontrast til den “preussiske” uddannelsesmodel2. Den preussiske model fokuserer på, at bibringe elever målbare tekniske færdigheder, såsom teknisk viden og matematik. Målet er, at uddanne dygtige ingeniører.

Det ironiske er, at mens vesten, som var arnested for den preussiske uddannelsesmodel, har bevæget sig mod en “neo-klassisk” uddannelsesmodel, så har lande i fjernøsten skånselsløst implementeret den preussiske uddannelsesmodel. Det observeres f.eks. i Syd Korea, Japan og Kina, hvor elever trænes med militær disciplin i målbare færdigheder fra en purung alder. Det har selvfølgelig negative konsekvenser i form af manglende socialisering, depression og selvmord. Modsat har vesten bevæget sig mod en neo-klassisk uddannelsesmodel gennem bl.a. “wokism” og masseuddannelse, som langsom, men sikkert, barberer tekniske fagligheder væk fra både pensum og eksamen.

Denne fokusering på tekniske færdigheder bliver stadig mindre og mindre i vesten, naturligvis ganske forskelligt fra land til land. I Danmark er niveauet på gymnasiet og universitet siden 60’erne kontinuerligt blevet sænket. Målet er at alle skal have en gymnasial uddannelse, specielt hvis man er fra en etnisk minoritet.

Lav reproducerbarhed i ledende kræftstudier

Researchers with the Reproducibility Project: Cancer Biology aimed to replicate 193 experiments from 53 top cancer papers published from 2010 to 2012. But only a quarter of those experiments were able to be reproduced, the team reports in two papers published December 7 in eLife.3

Grunde til omskæring af drengebørn (fortages omkring 12 års aldern) i Sydkorea

Amongst the factors contributing to the high circumcision rate was the mistaken notion held by both doctors and the general public that circumcision is directly correlated with industrialization and general progress of living standards. Many doctors believe the out-dated and sometimes controversial benefits of circumcision, i.e. prevention of cervical cancer and sexually transmitted diseases, and improved sexuality.4

Dynamodb introduktion

Partition (hash) key (PK) Defines in which portion the data is stored. Use as a distinct value as possible. You can only query by the exact value. UUID is commonly used.

Ligeledes kan man tilføje type således at PK bliver til post#{uuid} eller user#{uuid}.

Sort (range) key (SK) Defines the sorting of items in the partition. It is optional. Combined with the partition key, it defines the primary key of the item. You can query it by condition expression (=, >, <, between, begins_with, contains, in) combined with PK. You can never leave out PK when querying.

Ligeledes anbefales det at bruge: “Composite sort keys let you define hierarchical (one-to-many) relationships in your data that you can query at any level of the hierarchy. For example, in a table listing geographical locations, you might structure the sort key as follows.

[country]#[region]#[state]#[county]#[city]#[neighborhood]

This would let you make efficient range queries for a list of locations at any one of these levels of aggregation, from country, to a neighborhood, and everything in between.”

Local secondary index (LSI)

Allows defining another sort key for the same partition key. It can only be created when you create the table. Compared to the global secondary index, it offers consistent reads. You can have up to five LSI on a table.

Global secondary index (GSI)

Allows defining a new partition and optional sort key. It should be preferred compared to the LSI, except when you need consistent reads. You can have up to 20 GSI on a table, so you would try to reuse them within the same table. GSI is the central part of most design patterns in a single table design. Both LSI and GSI are implemented as copying all the data to a new table-like structure. You have projections that enable you to copy only the data that you need.

Attributes can be scalar (single value) or complex (list, maps, sets of unique values).5

Yderligere læsning: https://www.dynamodbguide.com/what-is-dynamo-db

AWS Amplify Framework

Toolbox for hurtig udvikling, deployment og scaling af apps: https://docs.amplify.aws/