Mogens Glistrup var i 1972 inviteret af foreningen “Bornholm Frit” til, at holde et foredrag over hvorledes lovgivningen skulle udformes for, at Bornholm kunne overleve som en velstående fristat. Denne intellektuelle udfordring påtog Glistrup sig, dog selvom han var modstander af tanken om et frit Bornholm. Han kaldte ideen for tåbelig.

Glistrup påpegede 5 grundpiller for et selvstændigt Bornholm:

  1. Enhver form for skat skal væk, det være sig indkomstskat, moms, told, arveafgifter etc.

  2. Et banksystem, der siger spar-to til det schweiziske. Intet andet lands skattevæsen skal kunne henvende sig og få at vide, hvad den eller den har stående på sine konti.

  3. Fristaten skal have masser af bordeller og live-shows, så folk også kommer til øen uden for de tider, hvor det er solen, der varmer.

  4. Øen skal være alle tiders Casino-tempel med en-armede tyveknægte i hver en bagerbutik.

  5. En skilsmisselovgivning, så ægtepar kan få skilsmisse, blot en af parterne har opholdt sig på Bornholm i tre uger. 1

Indtægterne for denne lovgivningsmæssige attraktive ø kan inddrives på følgende vis:

Indtægterne i dette system skulle komme ved at pålægge f.eks. enarmede tyveknægte en afgift på ½ procent og at pålægge de velhavende mennesker, der ville søge til øen i hobetal, en førsteårsskat på 300.000 kroner og så nedtrappe dette beløb i løbet af ti år, således at de nytilflyttede efter den periode blev skattefri som resten af øens befolkning. 2

Bornholmerne ville selv ultimativt forkaste dette da det ville støde på folkepsykologisk modstand, mente Glistrup. Grønland og Færøerne er måske en moderne pendant. Hvis Grønland skal blive selvstændigt, så må Grønland ud i samme kreative overvejelser. Dertil selvfølgelig også bejle til stormagterne med deres naturresurser og geopolitiske placering. Dette bejleri vil naturligvis have en pris og vil uden tvivl være risikabelt og sandsynligvis ikke indfri løftet om mere frihed (underforstået velstand og selvbestemmelse).


  1. “Mogens Glistrup” af Anne-Marie Glistrup. [return]
  2. “Mogens Glistrup” af Anne-Marie Glistrup. [return]