Efter den umiddelbare undfangelse af startupideen så skal dens potentiale vurderes og den skal forkastes, modificeres eller implementeres. Godt forarbejde og hudløs ærlighed (vær’ ikke bange for at dræbe dårlige startupideer) i den begyndende fase er essentiel for at kunne identificere en egnet startupide.

Idebedømmelse

For at undgå at spilde ressourcer på startupideer, som er svært realiserbare følger jeg et par enkelte principper. Principperne skal afdække om startupiden har potentiale til at blive profitabel på længere sigt (+3-6 måneder).

Niche

Generalistiske startupideer med brede uspecifikke kundegrupper, såsom “ligesom TikTok bare for pengeoverførsler” eller “Uber for grønsager”, er oftest dødsdømte. Et nicheprodukt tillader dig at fokusere på et mindre kundesegment, som samtidigt er villigere til at engagere sig og hjælpe produktfødselen undervejs.

Product/market fit

Findes der et lignende profitabelt produkt, så er startupideen verificeret, som brugbar og der er et product/market fit. Skræddersy startupideen til en niche. Hvad efterspørg eller mangler en nichegruppe fra et eksisterende produkt?

Business to business

Det er markant lettere at sælge til firmaer end til forbrugere. Forbrugere er mere konservative og prisfølsomme, hvorimod firmaer konstant søger efter en konkurrencefordel og er risikovillige (også til at betale for et produkt).

Let markedsføring

En hjørnesten i en succesfuld produktlancering er at kunne præsentere det for kunderne. Hvis startupideen let kan markedsføres gennem sociale medier, email og online reklamer så stiger potentialet markant.

Tidsfrist og kompleksitet

I den begyndende udviklingsfase er det vigtigt at kunne få “markedssvar” på om ens startupide er realiserbar, inden man mister motivationen eller løber tør for kapital. En realistisk tidsfrist for at kunne levere et minimal viable product (MVP) er maksimalt 3 måneder. Jo kortere, desto bedre. Er startupideen for komplekst sprænger man tidsrammen og risikoen for fiasko for stor.

Kompleksitet har mange ansigter, det kan være teknisk, love og bestemmelser, for mange interessenter, sprog- og kulturelle barrierer osv. En frugtbar startupide skal have en lav grad af kompleksitet ellers kan den ikke udføres tilstrækkelig hurtigt og er sværere at sælge til kunder. Et generelt lav kompleksitetsniveau er efterstræbelsesværdig og ofte essentielt.